Privatlivspolitik

Opdateret: 11. oktober 2021

Privatlivspolitikken er gældende for Mountainbike United ApS, herunder Mountainbike United appen samt websitet mtbutd.com.

Denne privatlivspolitik omhandler følgende punkter:

  • Generelt
  • Personoplysninger
  • Hvilke informationer opbevarer vi og hvor længe
  • Hvad vi bruger de opbevarede informationer til
  • Beskyttelse af personoplysninger
  • Ændringer i behandling af personoplysninger
  • Kontaktoplysninger

Generelt
Mountainbike United, herunder Mountainbike United appen, samt Mtbutd.com, udbydes og administreres af Mountainbike United ApS.
Herunder kan du læse hvad vi gemmer af oplysninger, hvor længe vi gemmer dem, hvad vi bruger dem til og hvem der har adgang til dem.

Personoplysninger
Mountainbike United beder primært om kontaktoplysninger som navn og e-mail adresse i forbindelse med registrering til brug af appen. Registrering kan foregå via Mountainbike United appen.

Hvilke oplysninger opbevarer vi og hvor længe
Vi opbevarer alene oplysninger der vedkommer brugen af Mountainbike United appen. Det vil sige navn, e-mail, telefon model, timestamps og GPS data.
Mountainbike United appen vil spørge om tilladelse til at læse enhedens GPS koordinater. Accepteres dette, accepteres det samtidigt at vi gemmer dine nuværende GPS koordinater når appen benyttes. Alle oplysninger gemmes på Mountainbike United ApS’ dertil indrettede servere.
Som udgangspunkt slettes data ikke, når det først er uploadet. Hvis data ønskes slettes, og den respektive applikation understøtter dette valg, forbeholder Mountainbike United ApS sig retten til at anonymisere dataene, uden fysisk at slette dataene.

Hvad bruger vi den opbevarede information til
Data indsamlet vil blive brugt til drift af Mountainbike United. Brugere med adgang til administrationsmodulet til Mountainbike United, vil have en yderligere adgang til indsamlet data. Herunder GPS lokationer, tidspunkter, navne, e-mail mv.
Personoplysninger videregives aldrig til tredjepart.
Mountainbike United ApS forbeholder sig retten til at benytte alt indsamlet data til f.eks. generering af statistikker.

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.
Vi kan dog ikke garantere 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der er en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Vær opmærksom på, at du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.
I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig.
Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine persondata. Kontakt herfor på info@mtbutd.com.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Ændringer i behandlingen af personoplysninger
Mountainbike United er et produkt i konstant udvikling. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.
Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” øverst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmesider og/eller igennem appen.

Kontaktoplysninger
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du kontakte os på tlf.: +45 7242 4444, eller via e-mail: info@mtbutd.com

Ønsker du at sende os post, er adressen:

Mountainbike United ApS
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Øst