Mountainbike United™ Frederik Bajers vej 300, 9220 Aalborg Øst
 

Opdateret: d. 14 Februar 2021

Privatlivspolitikken er gældende for Mountainbike United™, herunder Mountainbike United™ App’en, administrationsmodul samt websitet mtbutd.com

Denne privatlivspolitik omhandler følgende punkter:

  • Generelt
  • Personoplysninger
  • Hvilke informationer opbevarer vi og hvor længe
  • Hvad vi bruger de opbevarede informationer til
  • Beskyttelse af personoplysninger
  • Ændringer i behandling af personoplysninger
  • Kontaktoplysninger

Generelt

Mountainbike United™, herunder Mountainbike United™ App’en, Mountainbike United™ Administrationsmodul samt Mtbutd.com, udbydes og administreres af Mountainbike United™ ApS.

Herunder kan du læse hvad vi gemmer af oplysninger, hvor længe vi gemmer dem, hvad vi bruger dem til og hvem der har adgang til dem.

Personoplysninger

Mountainbike United™ beder primært om kontaktoplysninger som navn og e-mail adresse i forbindelse med registrering til brug af App’en. Registrering kan foregå via Mountainbike United™ app’en.

Hvilke oplysninger opbevarer vi og hvor længe

Vi opbevarer alene oplysninger der vedkommer brugen af Mountainbike United™ app’en. Det vil sige navn, e-mail, telefon model, timestamps og GPS data.

Mountainbike United™ app’en vil spørge om tilladelse til at læse enhedens GPS koordinater. Accepteres dette, accepteres det samtidigt at vi gemmer dine nuværende GPS koordinater når app’en benyttes. Alle oplysninger gemmes på Mountainbike United™ ApS’ dertil indrettede servere.

Som udgangspunkt slettes data ikke, når det først er uploaded. Hvis data ønskes slettes, og den respektive applikation understøtter dette valg, forbeholder Mountainbike United™ ApS sig retten til at markere dataen som slettet, uden fysisk at slette dataen.

Dataen vil dermed stadigvæk eksistere, blot ikke være tilgængelig i brugen af Mountainbike United™.

Hvad bruger vi den opbevarede information til

Data indsamlet vil blive brugt til drift af Mountainbike United™. Brugere med adgang til administrationsmodulet til Mountainbike United™, vil have en yderligere adgang til indsamlet data. Herunder GPS lokationer, tidspunkter, navne, email mv.

Personoplysninger videregives aldrig til tredjepart.

Mountainbike United™ ApS forbeholder sig retten til at benytte alt indsamlet data til f.eks. generering af statistikker.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Vi kan dog ikke garantere 100 % sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der er en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Vær opmærksom på, at du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Mountainbike United™ er et produkt i konstant udvikling. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” øverst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmesider og/eller igennem Mobilplan app’en.

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du kontakte os på tlf: +45 7242 4444, eller via e-mail: info@mtbutd.com

Ønsker du at sende os post, er adressen:

Mountainbike United™ ApS
Frederik Bajers v ej 300, 9220 Aalborg Øst.